S nadšením pre vašich miláčikov.
Dievča beží so psami

Záväzky značky Purina

Výživa je v centre našej pozornosti. Robíme však oveľa viac. Zameriavame sa na veci, ktoré sú dôležité pre domáce zvieratá, pre ľudí, ktorí ich milujú, a pre našu spoločnú planétu. Preto sa snažíme plniť šesť záväzkov spoločnosti Purina, ktoré podporujú domáce zvieratá, komunity a životné prostredie.

Čo chceme zmeniť

Naše záväzky ovplyvnili majitelia domácich zvierat, veterinári, kľúčové osobnosti odvetvia, odborníci na udržateľnosť a aktivisti za dobré životné podmienky zvierat. Záväzky sa premietnu nielen do spôsobu, akým podnikáme ako spoločnosť, ale aj do toho, ako sa správame ako jednotlivci teraz a v budúcnosti. Prečítajte si o našich záväzkoch týkajúcich sa blaha domácich zvierat, komunity a životného prostredia.

Infografická miska a rastliny
Inovovať krmivo pre domáce zvieratá a získavať suroviny regeneratívnym spôsobom
Veríme, že inovatívna výživa môže zlepšiť zdravie a pohodu domácich zvierat. Zároveň sa snažíme o udržateľnosť a získavanie kľúčových surovín regeneratívnym spôsobom.
Infographic pet stopa a dom
Spolupráca s organizáciami na adopciu domácich zvierat
V spoločnosti Purina veríme, že každé domáce zviera si zaslúži milujúci domov. Preto spolupracujeme s viacerými organizáciami, ktoré podporujú adopciu zvierat.
Infografická výchova domácich zvierat
Podpora programov zameraných na zodpovedné vlastníctvo domácich zvierat
Chceme prispieť k vzdelávaniu majiteľov domácich zvierat a detí. V rámci tohto záväzku im poskytneme celý rad presných a odborných informácií a rád tam, kde ich potrebujú.
Infografická labka v srdci
Starostlivosť o zdravie ľudí prostredníctvom silného puta medzi domácim zvieraťom a človekom
Veríme, že puto medzi domácim miláčikom a človekom môže prispieť k zdraviu a pohode ľudí a obohatiť naše komunity.
Infografická budúcnosť bez odpadu
Práca na budúcnosti bez odpadu
Snažíme sa, aby naše obaly boli recyklovateľnejšie, a hľadáme kruhové zdroje našich surovín.
Infografický svet a rastliny
Snaha o obnovu suchozemských a oceánskych ekosystémov
Dlhodobo sa snažíme podporovať obnovu pôdy a oceánov.

Na zmene pracujeme od roku 2016

V roku 2016 sme si vypočuli názory a skúsenosti majiteľov domácich zvierat, veterinárov, odborníkov z odvetvia, expertov na udržateľnosť a odborníkov na dobré životné podmienky zvierat. To všetko nám pomohlo definovať pôvodných desať záväzkov Purina in Society. Novými šiestimi záväzkami, ktoré sme predstavili vyššie, rozširujeme náš záber a stanovujeme ďalšie ciele.

Nižšie nájdete informácie o tom, ako sa nám podarilo splniť pôvodných desať záväzkov.

Naše predchádzajúce záväzky Purina in Society
Našich desať predchádzajúcich záväzkov spoločnosti Purina
V roku 2016 sme predstavili desať záväzkov Purina in Society a odvtedy sledujeme, ako ich plníme. Pozrite sa, čo sme dosiahli a ako sme na tom dnes.
Správa Purina in Society za rok 2020
Správa Purina in Society 2020
V roku 2021 sme vydali najnovšie vydanie správy Purina In Society. Táto externe overená správa podrobne opisuje naše úsilie a predstavuje prípadové štúdie, ktoré sa týkajú predchádzajúcich desiatich záväzkov spoločnosti Purina in Society.
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Ak máte otázku týkajúcu sa vašej mačky vašho psa alebo akéhokoľvek výrobku Purina, členovia nášho tímu vám radi pomôžu.