S nadšením pre vašich miláčikov.
Pes jesť jedlo z červenej misky

Inovujte výživu domácich zvierat a zdrojové suroviny prostredníctvom regeneračných postupov.

Inovácie založené na vedeckých poznatkoch budú vždy hlavnou oblasťou našich odborných znalostí v oblasti výživy. Vyberáme tie správne vysokokvalitné zložky, aby sme zaistili, že naše receptúry budú pre domáce zvieratá výživné. Usilujeme sa tiež o zodpovedné získavanie našich surovín.

Naše ciele
  • Do roku 2024 uvedieme na trh 20 nových produktov, ktoré zlepšia zdravie a pohodu domácich zvierat (základný stav 2021)
  • Do roku 2025 bude 20 % bielkovín z obilnín a zeleniny pochádzať z metód regeneratívneho poľnohospodárstva a do roku 2030 sa zvýši na 50 %.
  • Do roku 2030 budeme používať len ryby pochádzajúce zo zodpovedných postupov (ulovené vo voľnej prírode a z akvakultúry).
Naše záväzky

Prečo je to dôležité

Spoločnosť Purina bola založená na prísľube vysokokvalitnej výživy, overených vedeckých poznatkov a inovácií, ktoré môžu pomôcť zlepšiť zdravie a pohodu domácich zvierat. Hoci výživa bude vždy v našom centre pozornosti, zváženie ingrediencií, ktoré používame, a spôsobu ich získavania bude pre nás jednou z hlavných oblastí. Uvedomujeme si našu zodpovednosť zabezpečiť, aby sme našim zákazníkom naďalej poskytovali kvalitnú výživu a zároveň znižovali náš vplyv na klímu.

Preto budeme naďalej pozorne sledovať počet našich nových výrobkov určených na zlepšenie zdravia a pohody domácich zvierat.
Budeme tiež sledovať, koľko našich zložiek pochádza z regeneratívneho poľnohospodárstva a zodpovedných postupov získavania zdrojov.

Náš pohľad: Purina, výskum a výživa

Sme spoločnosť majiteľov a milovníkov domácich zvierat, od našich vedcov a odborníkov na výživu až po našich pracovníkov marketingu a predaja. Venujeme sa pochopeniu výživových, behaviorálnych a sociálnych potrieb domácich zvierat. Zameriavame sa na to, aby sme urobili všetko pre ich zdravie a šťastie.

Sme presvedčení, že vedecky overená a kvalitná výživa je pre pohodu domácich zvierat nevyhnutná. Preto sme od začiatku vzniku spoločnosti Purina a počas všetkých našich aktivít verní prísľubu našej značky, ktorým je vysokokvalitná výživa, vedecky overené poznatky a výsledky. V spoločnosti Purina je výživa na prvom mieste.

Uvedomujeme si však aj to, že naše krmivo pre domáce zvieratá je základom pomoci pri znižovaní ekologickej stopy spoločnosti Purina. Náš záväzok k regeneratívnym poľnohospodárskym postupom pre naše obilniny a rastlinné bielkoviny sa snaží zvrátiť klesajúci trend v oblasti zdravia pôdy a pomáha znižovať celkové emisie uhlíka spoločnosti Purina.

Spolupráca s uznávanými partnermi a vedúcimi veterinárnymi pracovníkmi na celom svete, ako aj s našimi odborníkmi na zodpovedné získavanie zdrojov, nás teší z možnosti presadzovať inovácie, ktoré prinášajú významný pokrok v oblasti zdravia a pohody domácich zvierat a môžu pomôcť znížiť náš vplyv na klímu. Vieme, že naše ciele nemôžeme dosiahnuť sami.

Odborníci spoločnosti Purina

Nestlé CVS: vytváranie hodnoty pre všetkých

Tak ako sa snažíme zlepšovať život domácich miláčikov a ich milujúcich majiteľov, aj naša materská spoločnosť Nestlé sa snaží zlepšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti jednotlivcov a rodín, od našich komunít až po našu planétu.

Prečítajte si viac o spoločnosti Nestlé a jej úlohe v spoločnosti.

Regeneratívne poľnohospodárstvo: čo to je?

Regeneratívne poľnohospodárstvo sa zameriava na zlepšenie zdravia a úrodnosti pôdy. Chráni vodné zdroje a biodiverzitu. Tým, že sa pôda opäť ozdraví, pomôže nám a rastlinám prijímať väčšie množstvo uhlíka. Zdravšia pôda je tiež odolnejšia voči klimatickým zmenám a môže priniesť vyššie výnosy, čo zase zlepšuje živobytie poľnohospodárov.

Náš štandard Nestlé Responsible Sourcing

Štandard Nestlé pre zodpovedné získavanie nás zaväzuje konať so starostlivosťou a rešpektom voči jednotlivcom, komunitám a planéte. Opisuje požiadavky a spôsob, akým spolupracujeme s našimi partnermi v dodávateľskom reťazci. Snažíme sa o udržateľné získavanie zdrojov a neustále znižovanie nášho vplyvu na planétu.

Snažíme sa presadzovať hodnoty, ktoré zdieľame. Chceme mať pozitívny vplyv na ľudí, komunity a planétu. Neustále sa zlepšujeme, aby sme splnili požiadavky normy. Náš štandard presahuje rámec priemyselných noriem a je založený na 5 kľúčových zásadách.

  • Naše suroviny získavame s ohľadom na planétu, ľudí a oceány.
  • Naši dodávatelia ponúkajú dobré pracovné podmienky, starajú sa o svojich zamestnancov, chránia prírodné zdroje a podnikajú etickým spôsobom.
  • Sprostredkovatelia (najmä organizácie, ktoré vystupujú ako sprostredkovatelia pri dojednávaní obchodov) zdieľajú naše hodnoty.
  • Prvovýrobcovia, t. j. poľnohospodári a rybári, neustále zlepšujú svoju prácu.
  • Všetky články dodávateľského reťazca pracujú v súlade s platnými predpismi, monitorujú, ako sa im darí, zverejňujú svoje výsledky a neustále sa zlepšujú v plnení noriem Nestlé.
Dievča beží so psami
Náš vplyv
Naše záväzky
Sme odhodlaní urobiť ešte viac pre domáce zvieratá, ich milujúcich majiteľov a našu spoločnú planétu. Preto sme sa zaviazali dodržiavať šesť záväzkov značky Purina.