S nadšením pre vašich miláčikov.
Ryby vo vode

Obnova pôdnych a oceánskych ekosystémov

Už dlho sa snažíme podporovať obnovu pôdy a oceánov.

Naše ciele do roku 2030

Klíma a príroda 2030:

Záleží nám na vplyve našich činností na celý ekosystém a zameriavame sa na oblasti, kde majú naše činnosti najväčší vplyv. Patrí k nim pôda a hnojivá, ktoré používame, spôsob, akým obnovujeme schopnosť pôdy a oceánov zachytávať uhlík, a spôsob, akým podporujeme ich biodiverzitu. Náš záväzok do roku 2030 zahŕňa tieto ciele:

 • Znížime emisie CO2 o 50 %.
 • Budeme sa snažiť znížiť nadbytok dusíka a fosforu v hnojivách používaných v našom poľnohospodárskom dodávateľskom reťazci.
 • Budeme sa snažiť znížiť využívanie pôdy a zároveň zlepšiť jej kvalitu prostredníctvom regeneračných poľnohospodárskych postupov.
 • Budeme pracovať na zastavení úbytku prírody a pokúsime sa tento trend do roku 2030 zvrátiť.
 • Problém nežiaducich vedľajších úlovkov budeme riešiť s našimi globálnymi partnermi, ako je Partnerstvo pre udržateľný rybolov (SFP). Budeme tiež podporovať projekty na zlepšenie rybolovu (FIP), ktoré sa týkajú rýb v našich výrobkoch.
 • Zapojíme sa do projektov obnovy morských rias a morskej trávy, aby sme pomohli zachytiť viac uhlíka a podporiť biodiverzitu.
Ako sa náš záväzok inšpiroval koncepciou planetárnych hraníc

Nové záväzky majú širší rozsah a sú ambicióznejšie.

Inšpirovali sme sa koncepciou planetárnych hraníc (Stockholm Resilience Center) a zamerali sme sa na oblasti, ktoré najviac ovplyvňujú naše podnikanie. Na základe toho sme stanovili ciele pre 6 z 9 planetárnych hraníc. Keďže medzi nimi existujú vzájomné závislosti, naše opatrenia tak budú mať komplexný vplyv na zdravie planéty a v konečnom dôsledku pomôžu jej regenerácii.

Náš záväzok

Zmena klímy a biodiverzita sú najnaliehavejšie environmentálne výzvy súčasnosti.

Potravinársky priemysel je zodpovedný za 80 % celosvetového odlesňovania. Je tiež zodpovedný za 29 % emisií skleníkových plynov a je hlavnou príčinou straty biodiverzity.

V tomto desaťročí je našou úlohou znížiť globálne emisie uhlíka na polovicu a zastaviť úbytok prírody.

Aký je náš plán?

 • Zaviesť regeneratívne poľnohospodárske postupy pri pestovaní kľúčových surovín. Tie pomôžu zlepšiť stav pôdy a prispejú k zníženiu emisií uhlíka smerom k čistej nule.
 • Pracovať na znížení množstva obhospodarovanej pôdy a znížení prebytku dusíka a fosforu v hnojivách používaných v našom poľnohospodárskom dodávateľskom reťazci.
 • Využívať tieto opatrenia v našich dodávateľských reťazcoch na podporu biodiverzity pôdy a oceánov.
 • Podpora projektov obnovy morských rias a morskej trávy. Tie pomáhajú zachytávať viac uhlíka a podporujú biodiverzitu.
 • Testovanie morských rias ako biostimulátora poľnohospodárskej pôdy a podpora výskumu ich celkového regeneračného prínosu.

Ďalšie informácie o uhlíkovej neutralite.

Stručne o regenerácii

Regeneratívne postupy chránia naše oceány a pevninu pred ďalším poškodením a pomáhajú obnoviť ich zdravé fungovanie.

Súš a oceán sú súčasťou toho istého ekosystému, takže nemôžeme riešiť len jeden z nich bez toho, aby sme pochopili vplyv na druhý.

Skvelým príkladom prepojenia sú morské riasy.

Regeneratívne poľnohospodárstvo sa zameriava na zlepšenie zdravia a úrodnosti pôdy, čo má viacero výhod. Pomáha odstraňovať C02 (oxid uhličitý) z atmosféry a ukladať ho vo forme uhlíka v pôde. Regenerácia oceánov zasa môže pomôcť odstrániť prebytočný oxid uhličitý a iné znečisťujúce látky (napríklad emisie z hnojív) tým, že nežiaduce látky zachytí v morských riasach a uloží ich na morskom dne. Výťažky z morských rias sa môžu používať aj ako nízkouhlíková náhrada existujúcich výrobkov a materiálov, ako sú napríklad hnojivá.

Regeneratívne postupy majú obrovský potenciál zachytávať C02 v pôde a oceáne. Snažíme sa podporovať regeneráciu oboch.

Odborník spoločnosti Purina na udržateľnosť

Nestlé CVS: vytváranie hodnoty pre všetkých

Tak ako sa snažíme zlepšovať život domácich miláčikov a ich milujúcich majiteľov, aj naša materská spoločnosť Nestlé sa snaží zlepšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti jednotlivcov a rodín, od našich komunít až po našu planétu.

Prečítajte si viac o spoločnosti Nestlé a jej úlohe v spoločnosti.

 

Dievča beží so psami
Náš vplyv
Naše záväzky
Sme odhodlaní urobiť ešte viac pre domáce zvieratá, ich milujúcich majiteľov a našu spoločnú planétu. Preto sme sa zaviazali dodržiavať šesť záväzkov značky Purina.