S nadšením pre vašich miláčikov.
Stará žena s mačkou

Staráme sa o zdravie ľudí vďaka silnému putu medzi domácim zvieraťom a človekom

Veríme, že puto medzi domácim miláčikom a človekom môže prispieť k zdraviu a šťastiu ľudí.

Náš cieľ

Do roku 2030 pomôžeme 1 000 000 ľudí v ťažkých životných situáciách. Chceme zlepšiť ich zdravie a životnú spokojnosť (východiskový stav 2021).

Náš záväzok

Prečo je to dôležité

Dlhodobo pracujeme s rôznymi komunitami, takže vieme, akí sú ľudia zraniteľní a aké to na nich môže mať následky. Takmer štvrtina ľudí na svete sa nemá na koho obrátiť, keď sa ocitne v ťažkostiach. V mnohých európskych krajinách približne štvrtina obyvateľov uvádza, že trpí aspoň jednou duševnou poruchou. Zo skúseností a z nášho výskumu však vieme, že puto medzi domácim zvieraťom a človekom môže ľuďom v ťažkých situáciách úspešne pomôcť.

V Európe preto spolupracujeme s organizáciami, ktoré podporujú vzťah medzi zvieratami a ľuďmi (či už prostredníctvom intervencií, aktivít alebo terapie s pomocou zvierat). Vďaka tomu úspešne uspokojujeme fyzické, duševné a zdravotné potreby detí a dospelých. V Španielsku sme napríklad podporili výskum vedený Univerzitou kráľa Juana Carlosa a nemocnicou Niño Jesús de Madrid o výhodách terapeutických psov pre deti s poruchami príjmu potravy. Zvieratá pomohli znížiť ich úzkosť a príznaky depresie, ako aj zvýšiť ich sebavedomie. V spolupráci budeme pokračovať a aj naďalej sa deliť nielen o výsledky, ale aj o to, čo sa osvedčilo.

Tento záväzok podporujeme aj prostredníctvom ocenenia BetterwithPets. Toto ocenenie sa udeľuje popredným organizáciám, ktoré sa venujú putu medzi zvieratami a ľuďmi a podporujú zdravie a pohodu detí alebo dospelých v náročných situáciách. Viac informácií o ocenení BetterwithPets si môžete prečítať nižšie.

Chceme vytvoriť spoločnú a inkluzívnu komunitu, v ktorej budeme zdieľať a využívať odborné znalosti, osvedčené postupy a nástroje, ktoré majú pozitívny sociálny vplyv.

O cene Purina BetterwithPets

V roku 2018 sme predstavili ocenenie Purina BetterwithPets. Toto ocenenie úzko súvisí s naším presvedčením, že ľudia a domáce zvieratá sa majú lepšie spolu. Vieme, že vzťah medzi domácimi maznáčikmii a ľuďmi má svoje čaro, ktoré dokáže vyvolať pozitívnu zmenu, zlepšiť zdravie a život jednotlivcov a celých komunít. Je to ocenenie pre podnikateľov, ktorí práve takéto aktivity realizujú.

Víťazom našej ceny za rok 2020 sa stala spoločnosť StreetVet zo Spojeného kráľovstva. Tá poskytuje bezplatnú veterinárnu starostlivosť domácim zvieratám, ktorých majitelia sa ocitli bez domova. V rámci tohto ocenenia získala spoločnosť StreetVet 50 000 švajčiarskych frankov, ktoré použije na ubytovanie pre ľudí spolu s ich domácimi zvieratami. Tým sa vytvorí miesto na ubytovanie ľudí bez domova a ich domácich miláčikov.

Od roku 2023 budeme cenu BetterwithPets udeľovať každé dva roky až do roku 2030. Ocenenie podporí výnimočné organizácie, ktoré sa starajú o zdravie ľudí v komplikovaných situáciách tým, že pomáhajú budovať puto medzi zvieraťom a človekom.

 

Celý projekt StreetVet je skvelý, bláznivý nápad. Od myšlienky vziať si batoh a ísť von až po to, čo robíme každý deň. To všetko vďaka našim úžasným dobrovoľníkom a tiež sile puta medzi človekom a zvieraťom. Najlepšia vec na StreetVet sú ľudia, ktorých stretávame, či už sú to majitelia psov, alebo tí, ktorí chcú niečo zmeniť.

Jade Stattová, spoluzakladateľka StreetVet

Domáce zvieratá v nemocnici

V spolupráci so španielskou iniciatívou "Domáce zvieratá v nemocniciach" podporujeme terapeutické psy, ktoré chodia do nemocníc a pomáhajú pri liečbe chorých. Napríklad nemocnica Niño Jesús v Madride a Univerzita kráľa Juana Carlosa pracovali s našou podporou na štúdii o účinkoch intervencie zvierat u dospievajúcich s poruchami príjmu potravy (anorexia a bulímia). Už z prvých výsledkov bolo zrejmé, že dospievajúci prežívali príjemnejšie emócie (boli uvoľnenejší, šťastnejší alebo veselší). Zlepšilo sa aj ich sebavedomie a znížila sa úzkosť a depresia.

Spolupracujeme aj s Hospital Clinic a CTAC (Centro de Terapias Asistidas con Canes) na výskumnom projekte, ktorý sa zaoberá prínosom canisterapie pre deti s neurovývinovými poruchami. Projekt skúma, ako môže terapia so zvieratkami pomôcť deťom s poruchami, ako sú ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), fetálny alkoholový syndróm, posttraumatická stresová porucha a poruchy autistického spektra. Vedecká štúdia zhromažďuje údaje o vplyve tohto typu terapie na zlepšenie sebavedomia, sebadôvery, sociálnych zručností a zvládania emocionálnych problémov a problémov so správaním.

Nestlé CVS: vytváranie hodnoty pre všetkých

Tak ako sa snažíme zlepšovať život domácich miláčikov a ich milujúcich majiteľov, aj naša materská spoločnosť Nestlé sa snaží zlepšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti jednotlivcov a rodín, od našich komunít až po našu planétu.

Prečítajte si viac o spoločnosti Nestlé a jej úlohe v spoločnosti.

 

Dievča beží so psami
Náš vplyv
Naše záväzky
Sme odhodlaní urobiť ešte viac pre domáce zvieratá, ich milujúcich majiteľov a našu spoločnú planétu. Preto sme sa zaviazali dodržiavať šesť záväzkov značky Purina.