S nadšením pre vašich miláčikov.
Muž a pes sledujú západ slnka

Budúcnosť bez odpadu

Zaviazali sme sa znižovať množstvo odpadu a obmedzovať náš vplyv na klímu.

Náš cieľ
  • Do roku 2025 bude viac ako 95 % našich obalov určených na recykláciu. Usilovne pracujeme na tom, aby bolo toto číslo 100 %.
  • Do roku 2030 sa pri výrobe našich výrobkov budú používať nové obehové suroviny (východiskový stav v roku 2021).
Ako sa náš záväzok inšpiroval koncepciou planetárnych hraníc

Nové záväzky majú širší rozsah a sú ambicióznejšie.

Inšpirovali sme sa koncepciou planetárnych hraníc (Stockholm Resilience Center) a zamerali sme sa na oblasti, ktoré najviac ovplyvňujú naše podnikanie. Na základe toho sme stanovili ciele pre 6 z 9 planetárnych hraníc. Keďže medzi nimi existujú vzájomné závislosti, naše opatrenia tak budú mať komplexný vplyv na zdravie planéty a v konečnom dôsledku pomôžu jej regenerácii.

Prečo je to dôležité

Celosvetová výroba plastov vzrástla z 2 miliónov ton ročne v roku 1950 na viac ako 350 miliónov ton v súčasnosti. Veľká časť plastových obalov používaných na potraviny, krmivá a nápoje končí v prírode, najmä v riekach a oceánoch, čím sa poškodzujú tieto ekosystémy. Plastové obaly sú však nevyhnutné na bezpečné a pohodlné dodávanie kvalitných krmív našim zákazníkom, preto hľadáme nové spôsoby, ako umožniť ich zodpovednú likvidáciu. Naším cieľom je zaviesť obehové hospodárstvo do nášho výrobného procesu. Zoznámte sa s jeho základmi.

Ak chceme riešiť problém znečistenia plastmi, musíme zaujať spoločný a koordinovaný prístup. Preto podnikáme nasledujúce kroky:

  • Vyvíjame obaly budúcnosti.
  • Pracujeme na budúcnosti bez odpadu.
  • Podporujeme zmenu správania a porozumenie.

V budúcnosti sa zameriame na znižovanie jednorazových obalov. Naďalej navrhujeme naše obaly tak, aby bolo 100 % našich obalov recyklovateľných. Očakávame, že do roku 2025 bude viac ako 95 % našich obalov určených na recykláciu. Ďalším cieľom je do roku 2025 znížiť používanie primárnych plastov o jednu tretinu.

Znižujeme počet vrstiev rôznych materiálov. Čím jednoduchšie je zloženie obalu, tým ľahšie sa recykluje.

K budúcnosti bez odpadu nás môže priviesť aj začlenenie obehových zložiek do nášho portfólia výrobkov. Príkladom sú naše výrobky Purina AdVENTuROS v Holandsku. Pri nich používame prebytočné zrná z pivovaru, ktoré by sa inak znehodnotili. Týmto spôsobom znižujeme množstvo odpadu a robíme ďalší krok smerom k obehovému hospodárstvu.

Čo je obehové hospodárstvo?

Obehové hospodárstvo znižuje množstvo odpadu vo výrobnom procese. Nejde však len o odpad z obalov, ale aj o odpad z energie a surovín. Dobrým príkladom je kompostér. Keď šúpete zemiaky na nedeľný obed, šupky nevyhodíte do koša, ale do kompostéra. Tam sa stanú cennými živinami pre pôdu.

Chceme tiež čo najlepšie využívať suroviny. Napríklad náš pilotný projekt Purina AdVENTuROS v Holandsku využíva prebytočné zrná z pivovaru, ktoré by sa inak pokazili. Zrná sa stávajú súčasťou nášho výrobku, čím nám šetria využiteľné suroviny a pomáhajú znižovať množstvo odpadu.

V našom krmive nájdete okrem iného aj vedľajšie živočíšne produkty. Tieto zložky, ako napríklad pečeň a iné orgány, majú vysokú výživovú hodnotu a poskytujú domácim zvieratám veľké množstvo chutných bielkovín. Použitie vedľajších produktov dáva potenciálnym odpadom zo živočíšnej výroby novú hodnotu. Ide najmä o zložky, ktoré sa na ľudskú spotrebu nepoužívajú tak často.

Naším cieľom je to, aby sa do roku 2025 dalo 100 % obalov Purina opätovne použiť alebo recyklovať. Do roku 2030 zavedieme do našich výrobkov ďalšie obehové zložky.

Purina v Európe

Nestlé CVS: vytváranie hodnoty pre všetkých

Tak ako sa snažíme zlepšovať život domácich miláčikov a ich milujúcich majiteľov, aj naša materská spoločnosť Nestlé sa snaží zlepšovať kvalitu života a prispievať k zdravšej budúcnosti jednotlivcov a rodín, od našich komunít až po našu planétu.

Prečítajte si viac o spoločnosti Nestlé a jej úlohe v spoločnosti.

 

GOURMET Mon Petit: určený na recykláciu

V máji 2022 sme uviedli na trh prvý rad recyklovateľných vreciek Gourmet, konkrétne rad Mon Petit.

Nové obaly sme uviedli na trh vo viac ako 20 krajinách Európy vrátane Spojeného kráľovstva, Írska, Belgicka a Talianska. Ide o dôležitý krok na našej ceste k 100 % opakovane použiteľným alebo recyklovateľným obalom.

V tejto ceste pokračujeme aj v roku 2023, keď sme predstavili polievku Felix v recyklovateľnom obale.

Nové balenie je pre nás ako výrobcov odpoveďou na veľkú výzvu: ako ponúknuť spotrebiteľom jednoduchšie plastové obaly, ktoré sa dajú ľahšie recyklovať, a to bez toho, aby to bolo na úkor chuti, kvality a bezpečnosti výrobku.

Dievča beží so psami
Náš vplyv
Naše záväzky
Sme odhodlaní urobiť ešte viac pre domáce zvieratá, ich milujúcich majiteľov a našu spoločnú planétu. Preto sme sa zaviazali dodržiavať šesť záväzkov značky Purina.