Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
S nadšením pre vašich miláčikov.
dvaja psi sediaci chrbtom k sebe

Udržateľnosť

Sme odhodlaní prinášať vysokokvalitné krmivo pre domáce zvieratá a zároveň chrániť našu planétu pre budúce generácie.

Riešenie klimatických zmien nepočká, my tiež nie

Ako súčasť rodiny Nestlé zdieľame ambíciu znížiť emisie skleníkových plynov o polovicu do roku 2030 a dosiahnuť nulové emisie do roku 2050, a to aj napriek tomu, že naďalej rozvíjame naše podnikanie. Veríme, že vďaka našej veľkosti, rozsahu a dosahu dokážeme výrazne zmeniť situáciu.

Dosiahnutie nulových čistých emisií bude znamenať veľkú zmenu, ktorá pretransformuje naše podnikanie. V budúcnosti sa naša cesta k nulovým čistým emisiám zameria na štyri kľúčové oblasti, v ktorých sú potrebné rýchle riešenia:

 1. Získavanie surovín udržateľným spôsobom.
 2. Transformácia nášho produktového portfólia.
 3. Vývoj našich obalov.
 4. Riadenie efektívnej výroby a logistiky.

Udržateľné získavanie zložiek

Neustále zdokonaľujeme naše procesy, aby sme zabezpečili, že naše suroviny pochádzajú zo zodpovedných zdrojov, pričom dodávatelia musia spĺňať štandard Nestlé Responsible Sourcing Standard. To nám pomáha sledovať to, odkiaľ pochádzajú naše suroviny, ako sa vyrábajú a reagovať na environmentálne a sociálne problémy, ako je odlesňovanie, ľudské práva a dobré životné podmienky zvierat. Prostredníctvom postupov zodpovedného získavania zdrojov môžeme pozitívne ovplyvniť komunity, v ktorých pôsobíme.

V rámci záväzku spoločnosti Purina voči spoločnosti podnikáme tieto kroky:

 • S Partnerstvom pre udržateľný rybolov spolupracujeme na vyhodnotení našich zdrojov rýb a do konca roka 2020 bude 76 % našich zložiek morských plodov pochádzať zo zodpovedných zdrojov. Náš cieľ na rok 2021 je 90 %.
 • Losos atlantický, naša najčastejšie používaná ryba, bude v roku 2021 ako prvý v západnej Európe 100 % zo zodpovedných alebo organických zdrojov.
 • Do konca roka 2020 bude 99 % našej sóje vysledovateľnej a zo zodpovedných zdrojov.
 • Spolupráca so spoločnosťou Proforest na vyhodnotení našich zdrojov sóje, pričom do roku 2020 bude 100 % z nich deklarovaných ako nelesné.

Spolupracujeme aj s poľnohospodármi, dodávateľmi a komunitami, aby sme intenzívne poľnohospodárske postupy zmenili na regeneratívne poľnohospodárske metódy, ktoré chránia a obnovujú prírodné zdroje ako napríklad pôda, voda a biodiverzita. Zdravšia pôda je produktívnejšia a môže ukladať viac organického uhlíka.

Naše opatrenia zahŕňajú:

 • Spolupráca so sieťou LENS (Landscape Enterprise Networks) v Spojenom kráľovstve. Cieľom tejto iniciatívy je prepracovať moderné poľnohospodárstvo a vyvinúť inovatívne regeneratívne poľnohospodárske postupy, ktoré fungujú v súlade s prírodou. Podniky z rôznych odvetví spolupracujú a investujú do zlepšenia kvality a zdravia krajiny, v ktorej pôsobia.
 • Partnerstvo s iniciatívou Living Soils vo Francúzsku s cieľom poskytnúť odbornú prípravu a technickú podporu poľnohospodárom ochotným zaviesť regeneratívne poľnohospodárske postupy a merať ich vplyv na pôdu. Cieľom projektu je vyvinúť nové finančné nástroje na urýchlenie prechodu poľnohospodárov na tieto nové postupy.

Naším cieľom je do roku 2025 získavať 20 % kľúčových surovín z metód regeneratívneho poľnohospodárstva a do roku 2030 tento podiel zvýšiť na 50 %.

 

Ďalším dôležitým aspektom nášho úsilia o udržateľnosť je používanie vedľajších živočíšnych produktov. Tieto zložky, ktoré sú na etikete krmiva pre domáce zvieratá označené ako ""mäso a živočíšne deriváty"" pochádzajú zo zvierat, ktoré prešli veterinárnymi kontrolami ako vhodné na ľudskú spotrebu, no z hľadiska vzhľadu sa v potravinárskom priemysle nepoužívajú, pretože ide predovšetkým o pľúca, obličky a pečeň.

Existujú však dobré dôvody na používanie alebo ""recykláciu"" týchto cenných zložiek, pretože ponúkajú bezpečné a kvalitné bielkoviny pre domáce zvieratá, ktoré by inak mohli výjsť nazmar. Vedľajšie produkty, ktoré používame, sú špeciálne vybrané pre výživu, ktorú poskytujú. Pre mačky a psy sú ľahko stráviteľné a poskytujú im množstvo živín, ako sú esenciálne aminokyseliny, vitamíny, minerály a zdravé tuky, ktoré domácim zvieratám dodávajú energiu a pomáhajú udržiavať ich zdravie a pohodu.

Vedľajšie živočíšne produkty môžu v skutočnosti poskytovať viac živín ako typ mäsa, ktorý je medzi majiteľmi domácich zvierat obľúbený. Napríklad obličky a pečeň môžu obsahovať až desaťkrát viac vitamínu B2 (riboflavín) ako chudé mäso.

Transformácia nášho produktového portfólia

Celosvetová produkcia potravín sa v nasledujúcich 20-30 rokoch dramaticky zmení. Očakávania a požiadavky spotrebiteľov sa rýchlo menia a ovplyvňujú spôsob, akým kŕmime naše domáce zvieratá, pričom záujem o vegetariánsku a vegánsku stravu rastie. Vieme tiež, že dopyt po bielkovinách na báze mäsa bude prevyšovať ponuku. Preto sme začali skúmať nové inovatívne spôsoby, ako poskytovať kompletné a vyvážené krmivo pre domáce zvieratá a zároveň lepšie využívať zdroje našej planéty.

S využitím našich výskumných zdrojov a odborných znalostí zmeníme naše portfólio na produkty, ktoré budú prospešné pre domáce zvieratá a našu planétu.

Naše kroky zahŕňajú:

 • Skúmanie rôznych zdrojov bielkovín s cieľom nájsť rôzne vysokokvalitné suroviny, ktoré zabezpečia udržateľné zásobovanie krmivom pre naše domáce zvieratá teraz aj v budúcnosti.
 • Uvedenie alternatívneho radu bielkovín Beyond Nature's Protein na trh vo Švajčiarsku. Nový sortiment zahŕňa hmyzie a rastlinné bielkoviny z fazule fava a prosa.
 • Uvedenie jednej z prvých upcyklovaných pochúťok pre psov v Európe v pilotnom závode v Holandsku pod našou značkou Adventuros. Upcykláciou výživných prebytkov z pivovarov, ktoré by sa inak mohli pokaziť, sa nám darí znižovať množstvo potravinového odpadu.

Vývoj našich obalov

Venujeme veľkú pozornosť riešeniu problému plastových obalov. Ide o komplexnú výzvu, pretože obaly zohrávajú kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní čerstvosti, bezpečnosti a kvality výrobkov od výroby až po domácnosť. Pracujeme na mnohých možnostiach a hľadáme lepšie riešenia na zníženie, opätovné použitie a recykláciu. Získajte viac informácií o našich aktivitách a pokroku.

Naším cieľom je, aby sa do roku 2025 dalo 100 % našich obalov opätovne použiť alebo recyklovať.

 

 

Riadenie efektívnej výroby a logistiky

Vplyv našej činnosti znižujeme kombináciou environmentálnych zlepšení, projektov obnoviteľných zdrojov energie a inovatívnych partnerstiev.

Naše kroky zahŕňajú:

 • Všetky naše továrne v Spojenom kráľovstve, Európe, na Blízkom východe a v severnej Afrike majú certifikát o nulovom množstve odpadu na skládkach. To znamená, že žiadny továrenský odpad nekončí na skládke a ani sa nespaľuje bez toho, aby sa z neho získala energia.
 • Investície umožňujúce výstavbu nových veterných elektrární, ktoré zabezpečia 100 % potreby elektrickej energie našich tovární na krmivo pre domáce zvieratá v Spojenom kráľovstve.

Budujeme tiež čistejšiu a úspornejšiu logistickú sieť. V spolupráci s Európskym centrom plánovania dopravy spoločnosti Nestlé v Yorku dosahujeme ďalšie zvýšenie efektívnosti.

Naše kroky zahŕňajú:

 • Využívanie najnovších technológií na efektívnejšie plnenie vozidiel a plánovanie jázd, ktoré pomáha predchádzať prázdnym kilometrom prepojením prichádzajúcej a odchádzajúcej dopravy.
 • Prechod na trasy s nižšími emisiami, ako je železnica a lodná doprava.
 • Pripojenie sa k Európskej aliancii pre čistú nákladnú dopravu so spoločnosťou Nestlé, ktorá podporuje cestnú nákladnú dopravu s nulovými emisiami v Európe.
Kontaktujte nás

Kontaktujte nás

Ak máte otázku týkajúcu sa vašej mačky vašho psa alebo akéhokoľvek výrobku Purina, členovia nášho tímu vám radi pomôžu.